Atliekų apskaitos vedimas GPAIS sistemoje

Atliekame susidariusių ir tvarkomų atliekų apskaitos vedimą  teisės aktuose nustatytais terminais Vieningoje gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinėje sistemoje (GPAIS). Parengiame vidines įmonės tvarkas, įsakymus, kuriais nustatomas informacijos ir duomenų teikimas apie susidariusias, tvarkomas atliekas atsakingam asmeniui už duomenų suvedimą į GPAIS.
Asmenys, kurie privalo vesti atliekų susidarymo apskaitą nurodyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011-05-03 įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 6 punkte.