Apie mus

Pagrindines ilgalaikės aplinkos apsaugos politikos sritys –  darnus gamtos išteklių naudojimas ir atliekų tvarkymas, aplinkos kokybės gerinimas, ekosistemų stabilumo išsaugojimas ir klimato kaitos švelninimas bei prisitaikymas prie klimato kaitos keliamų aplinkos pokyčių. Šiose srityse iškeltų tikslų įgyvendinimas priklauso nuo mūsų visų pastangų – kaip atsakingai vartosime, kaip  tvarkysime atliekas, kaip saugosime gamtą, kaip naudosimės jos gėrybėmis, kaip puoselėsime ir tausosime aplinką, kaip atsakingai vykdysime verslą. Šių tikslų įgyvendinimas neatsiejamas be reikalingų žinių turėjimo ir praktikos įgijimo.
Eaplinka turinti vertingų praktinių žinių prisidėdama prie iškeltų tikslų įgyvendinimo ir  konsultuoja verslą, viešas ir privačias organizacijas aplinkosauginiai klausimais.
Į Eaplinka galite kreiptis įvairiais aplinkosauginiais klausimais, ir mes pažadame padėti juos išspręsti ir priimti geriausius sprendimus.