Pakuotės apskaitos vedimas GPAIS sistemoje

Vedame visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS). Rengiame vidines įmonės tvarkas, įsakymus, kuriais nustatomas pakuočių apskaitos vedimo, pakuočių svorio nustatymo taisyklės (tvarkos).

Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2002-06-27 įsakymu Nr. 348 patvirtintose Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo taisyklėse nurodyta, kad neatsižvelgiant į Lietuvos rinkai tiektą pakuočių kiekį, visi gamintojai ir importuotojai turi vykdyti visų gaminių pripildytų pakuočių apskaitą.