Aplinkosauginis auditas

Įvertinsime Jūsų įmonės vykdomos ūkinės veiklos atitiktį jai taikomiems aplinkosauginiams reikalavimams, pateiksime geriausius sprendimus nustatytiems trūkumams ir problemoms spręsti, taip sumažindami Jūsų riziką pažeisti aplinkos apsaugos reikalavimus.
Aplinkosauginis auditas grindžiamas kontroliuojančių institucijų tikrinimo metodais, t.y. įvertinimas, kokius pažeidimus galimai atskleistų kontroliuojančios institucijos.