Galimybių studijos

Atliekame galimybių studijas aplinkos srityje. Studijos metu įvertiname įmonėje iškeltas idėjas, vizijas ar planuojamą įgyvendinti projektą ir nustatome, ar idėja, projektas atneš naudos įmonei, bei pateikiame alternatyvius sprendimo būdus idėjos ar projekto įgyvendinimui.