Atliekų tvarkytojų registracija ATVR

Registruojame atliekų tvarkytojus Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR), suvedame duomenis apie tvarkomas atliekas nurodant atliekų pavadinimus, atliekų kodus, tvarkymo būdus ir t.t.. Koreguojame pasikeitusius duomenis ATVR.
Registravimas Atliekų tvarkytojų valstybės registre (ATVR) atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2016-02-08 įsakymu Nr.D1-86 patvirtintomis Atliekų tvarkytojų valstybės registro tvarkymo taisyklėmis.