Cheminių medžiagų ir preparatų apskaitos vedimas

Rengiame cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestines, nurodant įsigytas, pagamintas, importuotas, patiektas rinkai, sunaudotas, eksportuotas chemines medžiagas ir  preparatus, jų kiekius, cheminės medžiagos ir  preparato kilmės šalį ir kitą informaciją. Remiantis cheminių medžiagų ir preparatų duomenų ir informacijos apskaitos suvestinės duomenimis rengiame metines ataskaitas t.y. suvedame duomenis į AIVIKS sistemą.
Vertiname cheminių medžiagų ir  preparatų saugos duomenų lapų atitikimą teisės aktuose nustatytiems reikalavimams.