• Pradžia
  • Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas

Rengiame ekstremaliųjų situacijų valdymo planus nurodant materialinių ir žmogiškųjų išteklių sutelkimą ir valdymą gresiant ar susidarius ekstremaliosioms situacijoms bei atliekame derinimus su suinteresuota institucija. Planas rengiamas atlikus galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę

Ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimas privalomas asmenims nurodytiems Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktorius 2010 m. balandžio 19 d. įsakyme Nr. 1-134 „Dėl Kriterijų  ūkio subjektams ir kitoms įstaigoms, kurių vadovai turi organizuoti ekstremaliųjų situacijų valdymo planų rengimą, derinimą ir tvirtinimą, ir ūkio subjektams, kurių vadovai turi sudaryti ekstremaliųjų situacijų operacijų centrą patvirtinimo“.