Kitų aplinkosauginių apskaitų ir ataskaitų rengimas

Vedame apskaitas ir rengiame ataskaitas susijusias su nuotekų (paviršinių, buitinių) tvarkymu ir apskaita, aplinkos oro apsauga (organinius tirpiklius naudojančių įrenginių apskaita, ozono sluoksnį ardančių medžiagų apskaita ir t.t) ir teikiame suinteresuotai institucijai.