LAAIF paraiškos

Rengiame paraiškas Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo paramai gauti pagal Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo (LAAIF) programą, Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo  programą ir Klimato kaitos specialiąją programą.
Detalią informaciją apie LAAIF paramos gavimą skaitykite čia: www.laaif.lt