Atliekų naudojimo ar šalinimo techninio reglamento rengimas

Rengiame  Atliekų naudojimo ar šalinimo techninius reglamentus, koreguojame juos ir deriname su suinteresuota institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
Atliekų naudojimo ar šalinimo techniniai reglamentai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008-02-25 įsakymu Nr. D1-111 “Dėl aplinkos ministro 1999 m. liepos 14 d. įsakymo nr. 217 „Dėl atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo ir atliekų naudojimo ar šalinimo techninių reglamentų rengimo metodinių rekomendacijų patvirtinimo“.