Paraiškų Taršos leidimams gauti rengimas, atnaujinimas, koregavimas

Rengiame paraiškas taršos leidimams gauti, atnaujinti ar koreguoti bei atliekame derinimus su suinteresuota institucija – Aplinkos apsaugos agentūra. Mes pasižadame, kad pasirinkę mus, taršos leidimą gausite.
Taršos leidimų gavimas, koregavimas atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014-04-06 įsakymu Nr. D1- 259 patvirtintomis Taršos leidimų išdavimo, pakeitimo ir galiojimo panaikinimo taisyklėmis.