Atliekų tvarkymas

Teikiame pavojingųjų ir nepavojingųjų atliekų surinkimo ir vežimo paslaugas Vilniaus regione. Įmonė turi Aplinkos apsaugos agentūros išduotą licenciją pavojingųjų atliekų surinkimui, vežimui  visiems galimiems atliekų srautams.