Paraiškų pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijai gauti rengimas

Rengiame paraiškas pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijai gauti, koreguoti, ir kitus su paraiška privalomus pateikti dokumentus (deklaracijas ir t.t). Paraiškas deriname su suinteresuota institucija – Aplinkos apsaugos agentūra.
Paraiškos pavojingųjų atliekų tvarkymo licencijai gauti, koreguoti atliekamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003-12-19 įsakymu Nr.684 patvirtintomis Pavojingų atliekų tvarkymo licencijavimo taisyklėmis.